Algemene voorwaarden

Prijsinformatie

Alle op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- of bezorgkosten. De prijs voor een kind is geldig tot de leeftijd van 10 jaar.

Betalingscondities verzorgd kraamfeest

50% van het totale factuurbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de geplande feestdatum betaald te zijn. Het restant van het factuurbedrag dient 2 weken voor het geplande kraamfeest overgemaakt te zijn.

Wijzigingen doorgeven met betrekking tot het aantal gasten is mogelijk tot uiterlijk de laatste betalingsperiode dus, 2 weken voor de geplande kraamfeest datum.

Indien er meer personen extra aanwezig zijn op het kraamfeest, dan vooraf is aangekondigd, zijn wij genoodzaakt deze extra personen in rekening te brengen. Deze betaling geschiedt ook contant, direct na het feest.

Voorrijkosten: Muisjes & Zo brengt geen voorrijkosten in rekening.

Betalingscondities kraamfeestpakket en babyshowerpakket

50% van het totale factuurbedrag dient uiterlijk 4 weken voor geplande feestdatum betaald te zijn. Het restant van het factuurbedrag dient 2 weken voor het geplande kraamfeest overgemaakt te zijn.

Wijzigingen doorgeven met betrekking tot het aantal gasten is mogelijk tot uiterlijk de laatste betalingsperiode dus, 2 weken voor de geplande kraamfeest datum.

Bezorgkosten: Het standaard kraamfeestpakket en babyshowerpakket worden per TNT pakketpost verstuurd. De kosten hiervan bedragen maximaal € 12,95 en worden vermeld op de factuur. Bij afhalen van het pakket in Monnickendam worden geen bezorgkosten in rekening gebracht. Indien voor uitbreidingen op het standaardpakket zijn gekozen worden de bezorgkosten in overleg bepaald.  

Betalingscondities kraambedankjes

Het factuurbedrag dient 2 weken voor de gewenste ontvangstdatum overgemaakt te zijn. Voor de verzending van de attenties maken we gebruik van TNT post. De kosten van verzending worden vermeld op de factuur.

Annuleringsvoorwaarden

- Bij annulering voor de overeengekomen feestdatum (verzorgd kraamfeest, kraamfeestpakket en babyshowerpakket)zijn wij genoodzaakt het volgende percentage van het factuurbedrag in rekening te brengen:

  • Annulering binnen 5-2 weken voor de geplande feestdatum: 50%
  • Annulering binnen 2 weken tot 5 dagen voor de geplande feestdatum: 75%
  • Annulering binnen 5 dagen tot en met één dag voor de geplande feestdatum: 90%
  • Annulering op de overeengekomen feestdag: 100%

- Bij onverwachte ziekenhuisopname van moeder en/of baby is het veranderen van de datum van het geplande kraamfeest mogelijk in wederzijds overleg.

- Bij overlijden van één van de gezinsleden is de annulering kosteloos.

Aansprakelijkheid

Muisjes & Zo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, welke tijdens het kraamfeest aangericht worden door gasten of entertainers. Muisjes & Zo is alleen verantwoordelijk voor schade welke veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Muisjes & Zo.

Muisjes & Zo is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de via de website verkochte producten en artikelen voor zover deze schade niet veroorzaakt is door grove schuld of nalatigheid van Muisjes & Zo.

Vragen, opmerkingen, klachten

Met vragen, opmerkingen of klachten kunt u zich richten tot: Muisjes & Zo: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of telefonisch: 06-30128860.